Translate:

Handige links

Handige links voor de Watersporter.

Bruggen en doorvaarthoogten Haarlem
Vanuit het noorden richting het zuiden vindt u op deze pagina een overzicht van de brugnummers, namen van de bruggen, openingstijden en doorvaarthoogten, breedtes en de afstand tot de volgende brug.

KNMC – Koninklijke Nederlansche Motorboot Club
De KNMC is een landelijke vereniging van actieve en enthousiaste motorbootvaarders. Een club van mensen die van het water en het varen houden, de watersport als een echte ontspanning zien en de gezelligheid aan boord en op de wal niet uit het oog verliezen.

VNM – Verbond Nederlandse Motorbootsport
VNM, hét Verbond van en voor motorbootvaarders.
Het VNM ondersteunt de bij het verbond aangesloten watersportverenigingen en -clubs actief en krachtig op gebieden als: belangenbehartiging, jachthavenbeheer, advisering bij bestuurlijke kwesties, kennisopbouw en kennisuitwisseling

KNRM – Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
De hoofdtaak van de KNRM is het redden en helpen van mensen op zee en ruime binnenwateren. Direct daaraan verbonden is de noodzakelijke fondsenwerving, omdat onze diensten gratis zijn en wij niet gesubsidieerd worden.

KNMI
Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s in de geofysische leefomgeving terug te dringen en kansen te creëren, ten behoeve van de veiligheid, duurzaamheid en economie van Nederland.

HISWA
HISWA is bekend van de beurzen, maar de naam omvat veel meer. HISWA Vereniging is de brancheorganisatie achter dit merk. HISWA Vereniging is een non-profit organisatie en telt zo’n 900 leden. Zij vertegenwoordigen tweederde van de omzet en werkgelegenheid in de sector

Wrakken, wat ligt er allemaal verscholen voor onze kust. Zeer veel info !!