Translate:

Tarieven

Entreegeld (niet leden) € 50,00
Lidmaatschap per jaar € 47,65
Statiegeld: Het statiegeld bij aanwijzing van een vaste ligplaats bedraagt eenmalig € 500,00. Bij opzegging van de vaste ligplaats wordt dit statiegeld gerestitueerd, eventueel onder aftrek van de nog openstaande schulden aan de vereniging.

Liggeld:

Liggeld voor leden met een vaste ligplaats € 11,99 per vierkante meter per jaar .
De berekening van het aantal vierkante meters: [grootste lengte] x [grootste breedte]. Dit inclusief davits, etcetera.

De WV IJmond berekend een minimaal tarief van minimaal 25 viekante meter.

Voor nieuwe leden geldt gedurende de eerste vijf jaren van een ligplaats een toeslag:

 • in het eerste jaar 50% bovenop de meterprijs ,
 • in het tweede jaar 40% bovenop de meterprijs,
 • in het derde jaar 30% bovenop de meterprijs,
 • in het vierde jaar 20% bovenop de meterprijs,
 • in het vijfde jaar 10 % bovenop d meterprijs.

Winterstalling:

 Winterstalling te water voor leden zonder vaste ligplaats:

 • € 5,69 per vierkante meter
 • Periode: van 15 oktober tot 1 april,
 • De berekening van het aantal vierkante meters: [grootste lengte] x [grootste breedte]. Dit inclusief davits, etcetera.

Winterstalling te water voor niet leden:

 • € 11,47 per vierkante meter
 • Periode: van 15 oktober tot 1 april.
 • De berekening van het aantal vierkante meters: [grootste lengte] x [grootste breedte]. Dit inclusief davits, etcetera.

Leden met vaste ligplaats:

Winterstalling op de wal:

 • Hijsen winterstalling: € 69,00
 • Milieu bijdrage (afspuiten): € 4,50 per vaartuig
 • Gebruik van de huurbootssteunen (cradles) winterstalling: € 60,00
 • Gebruik hogedruk spuit: € 8,50 per keer

Korte termijn (knippen en scheren) op de wal:

 • Totaal € 69,00 (hijsen, afspuiten, cradles, milieu bijdrage)

Korte termijn onder de botenlift:

 • Totaal € 69,00 (hijsen, afspuiten, cradles, milieu bijdrage)

Opslag gasflessen:

 • Opslag gasflessen in de gasflessenopslag op de haven € 2,00 tijdens winterseizoen / knippen en scheren

Stroomgebruik op parkeerplaats tijdens winterstalling:

 • Voor lassen: gebruik grote laskar (380 V), € 1,70 per uur. Tijd afronden altijd naar boven.
 • Gebruik muntmeters (220 V), (douche)munten verkrijgbaar bij havenmeester á € 1,00 of in muntautomaat toiletgebouw 2 stuks € 2,00.

Noodgevallen:

Leden met vaste ligplaats:

 • Noodgevallen (extreme situatie): € 35,00 per keer
 • Noodgevallen volgens art. 16a havenreglement € 83,00 per keer. Ter beoordeling havenmeester/botenploeg/bestuur.

Leden zonder vaste ligplaats:

 • € 110,00 per keer

Niet leden:

 • € 110,00 per keer. uitsluitend mogelijk in noodgevallen.

Stalling bijboot op de wal (alleen leden met vaste ligplaats):

 • 0 – 3 m lengte: € 27,00 per jaar.
 • 3 – 4,15 m lengte: € 84,00 per jaar.
 • 4,15 m lengte in overleg met het bestuur.

Passantentarief:

 • € 1,05 per strekkende meter per etmaal.
 • € 1,50 toeristenbelasting per persoon per dag (tarief gemeente Velsen)
  (Het passantentarief is inclusief gebruik van water)
 • Elektriciteit (max.10 amp per schip), € 1,50 per etmaal per boot.
 • Milieu bijdrage € 1,00 per etmaal per boot per etmaal.

Gebruik van douches, wasmachine en droger (leden en niet-leden):

 • Douche 1 munt per keer;
 • Wasmachine 5 munten per keer;
 • Droger 3 munten per keer;
 • Strijken 1 munt per keer;
 • (douche)munten verkrijgbaar bij havenmeester á € 1,00 of in muntautomaat toiletgebouw 2 stuks € 2,00.

Gebruik van elektriciteit:

 • Leden met vaste ligplaats (eigen kWh-meter) Meterhuur € 8,10 per jaar.
 • Verbruik € 0,22 per kWh.
 • Leden zonder vaste ligplaats (winterstallers) en niet leden (winterstallers) zonder eigen kWh-meter en bij incidentele afname: € 15,00 per winter. Is men niet aan boord dan de stekker eruit. Zie elektrisch reglement, bijlage 2.

Overige tarieven:

Sleutels en sloten:

 • Borg betaling uitsluitend voor leden voor slagboomsleutel is € 12,00.
 • Bij verlies van slagboomsleutel kan tegen betaling van € 35,00 een vervangende sleutel worden verkregen. Dit is geen borggeld. Ook deze sleutel blijft eigendom van de vereniging.
 • Borg betaling uitsluitend voor leden voor de navolgende sleutels: zijhek B grote hek € 12,00 Ook deze sleutels blijven eigendom van de vereniging.
 • Vervangen slot voor de elektrakasten € 15,00
 • Vervangen van alleen een sleutel € 7,50
 • Vervangen rvs beugel € 10,00

Werkbeurten 

 • De kosten bij het zonder kennisgeving niet verschijnen op de werkbeurt € 90,00. Zie verder: Havenreglement hoofdstuk 6.
 • Afkoop werkbeurten, dit kan alleen via de site en in het zomerseizoen worden aangegeven €150,00. Zie haven reglement.

Sponsorregeling verenigingscradles

In 2004 is een sponsorregeling ingevoerd om de bouw van verenigingscradles te stimuleren. Een sponsor is een lid dat een tegoed vestigt door betaling van € 900 (kostprijs voor nieuwbouw van een cradle). Dit tegoed neemt iedere winter waarin gebruik wordt gemaakt van een verenigingscradle af met de huurprijs (€ 60). – Sponsoring geeft voorrang bij het gebruik van een verenigingscradle voor de winterstalling op de wal. – Sponsoring geeft geen voorrang bij de loting voor een winterplek op de wal. – Alle cradles zijn eigendom van de vereniging. – I.g.v. knippen en scheren betalen sponsors het geldende huurtarief voor de cradles.