Translate:

Lid worden

Hier vindt u alle informatie om lid te worden van onze vereniging.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden om lid te worden van onze vereniging. Na de aanmelding en goedkeuring ontvangt u een uitnodiging voor de introductieavond die twee maal per jaar (maart en oktober) wordt gehouden. Na betaling van het entreegeld (zie tarieven) bent u kandidaat-lid van WV IJmond.

Indien u dat heeft aangegeven, wordt u op de wachtlijst geplaatst voor een ligplaats in onze haven. Als de betaling van het entree geld binnen 4 weken na de introductie-avond is overgemaakt, geldt de datum van verzenden van het aanmeldingsformulier als de datum voor de wachtlijst. De eerst volgende algemene ledenvergadering (jaarlijks in april) beslist of u als lid wordt toegelaten

Voor een overzicht van de tarieven klik hier.

Aanmeldings formulier lid worden

"Lees in onze privacyverklaring hoe wij met persoonsgegevens omgaan."

Voornaam en achternaam(verplicht)

Straat en huisnummer(verplicht)

Postcode(verplicht)

Woonplaats(verplicht)

Geboortedatum(verplicht)
(Dag-Maand-Jaar)
--

Uw e-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Mobiele telefoonnummer

Beroep

Heeft u hobby's en/of speciale kwaliteiten die ten nutte van de vereniging kunnen zijn? Welke?

Wilt u een vaste ligplaats verwerven in de haven van WV IJmond?
JaNee

(opmerking: Bij gebruikmaken van een ligplaats in onze haven geldt dat de betreffende boot in nette en goede staat dient te verkeren, dit ter beoordeling van de havenmeester en het bestuur).

Bent u reeds lid van een andere watersportvereniging?
JaNee

Zo ja, van welke vereniging?

Bent u eigenaar van een schip?
JaNee

Zo nee: Bent u van plan een schip te kopen?
JaNee

Zo ja:

Naam schip

Merk schip

Type schip
ZeilbootMotorboot

Indien uw schip geen werfschip is, kunt u dan aangeven wat voor schip het is

Materiaal van uw schip
StaalPolyesterHout

Bouwjaar

Lengte (zie opmerking)

Opmerking: Met de lengte wordt bedoeld: de lengte over alles, inclusief trimplaat, preekstoel, Z-drive, buitenboordmotor, enzovoort.

Breedte (zie opmerking)

Opmerking: Met de breedte wordt bedoeld: de grootste breedte.

Gewicht

Diepgang

Mijn schip is verzekerd bij

Polis nummer

Uw verzekeringspolis. Indien u in bezit bent van een schip is dit verplicht! (max. 8MB)

Een recente foto van uw schip (max. 8MB)


Met het verzenden van dit formulier verklaart u zich bij toetreding tot de vereniging akkoord met de statuten en regelementen en verantwoordelijk voor de afdracht van entree- en contributiegelden.

Ik ga akkoord met het verzenden van deze gegevens en de privacyverklaring