Translate:

History WV IJmond

HET BEGON MET EEN GROEPJE VAN ELF….

Het was 21 januari 1965 dat een clubje van 11 watersportliefhebbers het initiatief namen en de hoofden bij elkaar staken om eens na te gaan of er belangstelling bestond om de watersport te beoefenen in de gemeente Velsen. Er werd gekeken of de mogelijkheden er waren om grond en water beschikbaar te krijgen voor de vestiging van een jachthaven.

De belangstelling voor een watersport vereniging bleek inderdaad te bestaan. Er waren zelfs meer pleziervaartuigen in de gemeente dan men oorspronkelijk had verwacht. De eerste contactavond van de watersporters overtrof dan ook alle verwachtingen. Er werd een commissie jachthaven benoemd en op 2 april 1965 werd de Watersport Vereniging IJmond koninklijk goedgekeurd De WVIJ zag het daglicht!

Op 13 september 1965 kwam het bericht dat Rijkswaterstaat bereid was medewerking te verlenen en mocht er een aanleghaven bij het binnentoelatingskanaal worden aangelegd. Dit was wel tijdelijk en er werd een vergunning afgegeven voor 10 jaar. Dit in verband met de toenmalige bouw van het nieuwe gemaal. Op 11 april 1970 werd de Jachthaven officieel door de toenmalige wethouder van de gemeente Velsen geopend.

       

Al na een jaar dat de haven daar gevestigd was gaf Rijkswaterstaat aan dat ze binnenkort zou moeten verdwijnen. In het begin van 1973 werd echter duidelijk dat op “1 september 1973” de WVIJ in zijn geheel op deze plaats zou moeten zijn verdwenen. Het toenmalige bestuur is per boot het gehele Noordzeekanaalgebied door geweest om een locatie voor de nieuwe haven te vinden. Het enige waar dat zou kunnen is in het zijkanaal C. De eigenaar van de grond, de gemeente Velsen, juichte dit niet toe, het Recreatieschap Spaarnwoude sprak dat de plaats van de nieuwe haven niet in het recreatie gebied viel en Rijkswaterstaat moest de beslissing maar nemen, zij hadden immers al eerder een stuk gemeente grond weggegeven.

Na 6 jaar werd er eindelijk groen licht gegeven voor de aanleg van een jachthaven aan Zijkanaal C en was het bestuur van het recreatieschap akkoord gegaan met de verpachting van circa 3 hectare grond waarvan de helft voor het aanleggen van een jachthaven. Half april 1978 stonden er op het hele terrein de piketpaaltjes om de nieuwe haven aan te leggen, de bouw van de nieuwe haven was een feit.

Nadat er zo een 30.000 kubieke meter grond was weggebaggerd gingen in juni 1979 de eerste damwandplaten de grond in en op 10 december dat jaar werd de eerste paal geslagen voor de nieuwe steigers. In april 1980 werden de steigers opgeleverd en kon de 3e fase aanvangen. Dit hield in het plaatsen van een verenigingsgebouw, aanleggen van sanitair en vele faciliteiten als water, elektra en afvoer. Alhoewel eind 1981 de eerste boten de nieuwe haven aandeden duurde het tot 10 mei 1985 dat de haven officieel werd geopend.

Nu jaren later kunnen we nog steeds genieten van deze unieke locatie, er is veel werk verricht en we kunnen ook trots zijn op onze haven welke door vele vrijwilligers is opgebouwd en met de huidige leden in goede conditie wordt gehouden. We blijven ontwikkelen en in de toekomst kijken, zodat we nog lang mogen genieten van de haven en de watersport.
We hebben het goed voor elkaar…..