Translate:

Regels werkzaamheden aan uw boot tijdens knippen en scheren op parkeerplaats

Regels werkzaamheden aan schepen op de wal

Behoudens bestaande wet en regelgeving en reglement “schepen op de wal” WV IJmond.

 • Schuren op de oneven dagen, schilderen op de even dagen
 • Schuren alleen met deugdelijke stofafzuiging (evt. te huur bij de havenmeester)
 • Bij werkzaamheden aan de buitenkant toereikend zeil onder de boot
 • Werkzaamheden als slijpen en lassen zijn tijdens de winterstalling niet toegestaan mits het is aangegeven op het stallingformulier “knippen en scheren”, het bestuur en havenmeester toestemming heeft gegeven voor de werkzaamheden en uw boot en minimaal 15 meter rondom vrijstaat.
 • Ladders dienen, bij afwezigheid, te zijn voorzien van een deugdelijke slotenbij het niet na komen zullen deze worden verwijderd
 • Gasflessen en losse brandstoftanks zijn niet toegestaan op de parkeerplaats.
 • Het is niet toegestaan de scheepsverwarming te gebruiken zonder direct toezicht
 • Accu’s op te laden zonder direct toezicht
 • Bootsteunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen
 • Denk aan u mede watersporter en heb regelmatig contact met u buren
 • Denk aan uw en anderen hun veiligheid, de brandveiligheid en het milieu.
 • Ladders en trappen dienen binnen een week na het te water laten te zijn verwijderd. Bij het niet nakomen zullen zij verwijderd worden en eventuele bijkomende kosten op de eigenaar worden verhaald.