Translate:

w.v.IJmond

Willem Jacob Persson overleden

Op vrijdag 21 april 2023 ontvingen wij het droevige nieuws dat:

Willem Jacob Persson  

19 april op 71 jarige leeftijd na een ziekbed is overleden.

Willem was lid sinds 25 september 2016 en zijn zeilboot ligt op H06 aan de buitensteiger noordzijde van de jachthaven. We wensen Hansje en iedereen die Willem liefhad veel sterkte met dit grote verlies. 

History WV IJmond

HET BEGON MET EEN GROEPJE VAN ELF….

Het was 21 januari 1965 dat een clubje van 11 watersportliefhebbers het initiatief namen en de hoofden bij elkaar staken om eens na te gaan of er belangstelling bestond om de watersport te beoefenen in de gemeente Velsen. Er werd gekeken of de mogelijkheden er waren om grond en water beschikbaar te krijgen voor de vestiging van een jachthaven.

De belangstelling voor een watersport vereniging bleek inderdaad te bestaan. Er waren zelfs meer pleziervaartuigen in de gemeente dan men oorspronkelijk had verwacht. De eerste contactavond van de watersporters overtrof dan ook alle verwachtingen. Er werd een commissie jachthaven benoemd en op 2 april 1965 werd de Watersport Vereniging IJmond koninklijk goedgekeurd De WVIJ zag het daglicht!

Op 13 september 1965 kwam het bericht dat Rijkswaterstaat bereid was medewerking te verlenen en mocht er een aanleghaven bij het binnentoelatingskanaal worden aangelegd. Dit was wel tijdelijk en er werd een vergunning afgegeven voor 10 jaar. Dit in verband met de toenmalige bouw van het nieuwe gemaal. Op 11 april 1970 werd de Jachthaven officieel door de toenmalige wethouder van de gemeente Velsen geopend.

       

Al na een jaar dat de haven daar gevestigd was gaf Rijkswaterstaat aan dat ze binnenkort zou moeten verdwijnen. In het begin van 1973 werd echter duidelijk dat op “1 september 1973” de WVIJ in zijn geheel op deze plaats zou moeten zijn verdwenen. Het toenmalige bestuur is per boot het gehele Noordzeekanaalgebied door geweest om een locatie voor de nieuwe haven te vinden. Het enige waar dat zou kunnen is in het zijkanaal C. De eigenaar van de grond, de gemeente Velsen, juichte dit niet toe, het Recreatieschap Spaarnwoude sprak dat de plaats van de nieuwe haven niet in het recreatie gebied viel en Rijkswaterstaat moest de beslissing maar nemen, zij hadden immers al eerder een stuk gemeente grond weggegeven.

Na 6 jaar werd er eindelijk groen licht gegeven voor de aanleg van een jachthaven aan Zijkanaal C en was het bestuur van het recreatieschap akkoord gegaan met de verpachting van circa 3 hectare grond waarvan de helft voor het aanleggen van een jachthaven. Half april 1978 stonden er op het hele terrein de piketpaaltjes om de nieuwe haven aan te leggen, de bouw van de nieuwe haven was een feit.

Nadat er zo een 30.000 kubieke meter grond was weggebaggerd gingen in juni 1979 de eerste damwandplaten de grond in en op 10 december dat jaar werd de eerste paal geslagen voor de nieuwe steigers. In april 1980 werden de steigers opgeleverd en kon de 3e fase aanvangen. Dit hield in het plaatsen van een verenigingsgebouw, aanleggen van sanitair en vele faciliteiten als water, elektra en afvoer. Alhoewel eind 1981 de eerste boten de nieuwe haven aandeden duurde het tot 10 mei 1985 dat de haven officieel werd geopend.

Nu jaren later kunnen we nog steeds genieten van deze unieke locatie, er is veel werk verricht en we kunnen ook trots zijn op onze haven welke door vele vrijwilligers is opgebouwd en met de huidige leden in goede conditie wordt gehouden. We blijven ontwikkelen en in de toekomst kijken, zodat we nog lang mogen genieten van de haven en de watersport.
We hebben het goed voor elkaar…..

  

WALSTROOM AARDE AAN HET SCHIP OF NIET?

Vanuit de elektraploeg kwam een mooi document binnen over elektra aan boord die betrekking heeft op de “Aarde aan het schip of niet”.Een mooi document wat duidelijk en uitgebreid ingaat op elektra aansluitingen op jachthavens, de aardlekschakelaars en groepenkasten aan boord en zelfs een uitleg waarom er beter niet gezwommen kan worden in jachthavens.
Het document is duidelijk en het wordt goed uitgelegd.Er worden simpele woorden gebruikt en het is makkelijk te lezen. Een echte aanrader.

 

Klik hier voor uitleg over walstroom en aarde aan het schip

VAARROUTE VECHT, NEDERRIJN,GELDERSE IJSEL RANDMEREN

In 2017 hebben we met onze motorkruiser “Shelley” de Gelderse IJssel bevaren. 3 Weken lang genieten van: mooi weer,  het prachtige landschap langs de rivieren en de mooie historische Hanzesteden die het verhaal van vele eeuwen geleden vertellen. Heerlijk om te wandelen en de geschiedenis van dit stukje Nederland op te snuiven.

Fietsend door de Betuwe met alle boomgaarden vol met vers fruit en dit is op veel plaatsen voor een belachelijke lage prijs dagvers aan te schaffen aan een van de vele kraampjes die langs de weg staan.

Een plons in het heldere rivierwater om even af te koelen.

Over de randmeren langs de vele vissersdorpen van weleer terug.

Klik hier onder op de link om zo de gehele route te bekijken.

VAARROUTE VECHT, NEDERRIJN, GELDERSE IJSSEL, RANDMEREN

Regels werkzaamheden aan uw boot in de winterstalling op parkeerplaats

Regels werkzaamheden aan schepen op de wal

Behoudens bestaande wet en regelgeving en reglement “schepen op de wal” WV IJmond.

 • Schuren op de oneven dagen, schilderen op de even dagen
  Schuren alleen met deugdelijke stofafzuiging (evt. te huur bij de havenmeester)
 • Het gebruik van een Tercoo-schijf is alleen toegestaan met een deugdelijke afzuiging.
 • Bij werkzaamheden aan de buitenkant toereikend zeil onder de boot
 • Werkzaamheden als slijpen en lassen zijn tijdens de winterstalling niet toegestaan
  Klik hier voor de regelgeving.
 • Het is niet toegestaan na 27 februari nog werkzaamheden (met uitzondering van antifouling)
  aan het onderwaterschip uit te voeren. Schuren, krabben, slijpen enz.
 • Ladders dienen, bij afwezigheid, te zijn voorzien van een deugdelijke sloten
  bij het niet na komen zullen deze worden verwijderd
 • Gasflessen en losse brandstoftanks zijn niet toegestaan op de parkeerplaats. Vraag de havemeester voor mogelijkheden voor opslag.
 • Het is niet toegestaan de scheepsverwarming te gebruiken zonder direct toezicht
 • Accu’s op te laden zonder direct toezicht
 • Bootsteunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen
 • Denk aan u mede watersporter en heb regelmatig contact met u buren
 • Denk aan uw en anderen hun veiligheid, de brandveiligheid en het milieu
 • Bootsteunen die niet tegen de bekende vergoeding worden opgeslagen op de
  parkeerplaats dienen binnen een week na te water laten te zijn verwijderd.
 • Ladders en trappen dienen binnen een week na het te water laten te zijn
  verwijderd. Bij het niet nakomen zullen zij verwijderd worden en
  eventuele bijkomende kosten op de eigenaar worden verhaald.

Geen laswerkzaamheden tijdens de winterstalling

GEEN LASWERKZAAMHEDEN TIJDENS DE WINTERSTALLING OP DE PARKEERPLAATS

Door verscherpte regelgeving kregen we bericht van de verzekeraar dat: lassen, slijpen, open vuur en andere brandgevaarlijke werkzaamheden tijdens de winterstalling (schepen op de wal) te allen tijde verboden zijn. Als vereniging hebben we contact gehad met de verzekeraar om het voor de leden toch mogelijk te houden kleine noodzakelijke reparaties uit te voeren. In overleg met de hijsploeg en verzekeraar zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Op het inschrijfformulier is duidelijk aangegeven welke werkzaamheden er zijn m.b.t. lassen, slijpen of anders zoals hierboven genoemd.
 • Tijdens de winterstalling is het niet mogelijk werkzaamheden als genoemd uit te voeren.
 • Alleen noodzakelijke werkzaamheden zijn toegestaan volgens de regels:
  • bij het constateren van gebreken tijdens de winterstalling wordt u bij het te waterlaten van de schepen apart gezet en wordt de mogelijkheid geboden tijdens knippen en scheren. Dit nadat u contact heeft gezocht en ter beoordeling van de uithaalploeg en het bestuur. Hierbij wordt extra bootsteunen huur gerekend en u gaat te water op het moment aan het eind van de knippen en scheren periode.
  • U geeft het aan op het formulier knippen en scheren.
 • Werkzaamheden als verbouwingen, boven de waterlijn, het verlengen van de boot, zwemplateaus, gasbeunen, relingen enz. enz. zijn niet toegestaan. Dit geldt voor zowel de binnen als de buitenzijde van de boot.
 • U dient zelf voor materiaal, gereedschap en een lasser te zorgen.

Hopende op een veilige winterperiode.
Het bestuur en uithaalploeg.

Gemeente Velsen vlag beperkte oplage

BEPERKTE OPLAGE!!!
Ze zijn weer bij Ruud van Loon verkrijgbaar “de gemeente geuzen vlag met het wapen van Velsen”.
Deze geuzenvlaggen zijn nergens anders te koop! en is een beperkte oplage.
Voor € 10,00 per stuk en zijn te verkrijgen door een privé bericht te sturen. Let op OP=OP. de afmeting is 50 X 30 cm.

vlaggen

Schoonhouden wallenkant

Van alle ligplaatshouders aan de wallenkanten wordt verwacht dat zij hun ‘straatje’ schoonhouden van onkruid
b.v.d. namens de havenmeester.